Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ ba - 02/06/2020 15:51
Ngày 2/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp tổng kết Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội điểm cấp huyện và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.
hoi nghi thuong vu 0206
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh có 735 chi, đảng bộ cơ sở (438 đảng bộ cơ sở, 297 chi bộ cơ sở). Đại hội đảng cấp cơ sở được tổ chức ngay sau khi Quảng Ninh đã tổ chức thành công đại hội cấp chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở theo mô hình “Dân tin, Đảng cử” và thực hiện bầu trưởng thôn, bản, khu phố trong cùng một ngày cũng như tổ chức đại hội trong cùng một ngày.

Đến hết tháng 3/2020, 47 chi, đảng bộ cơ sở được lựa chọn làm đại hội điểm đã tổ chức thành công đại hội. Các đảng bộ còn lại do thực hiện phòng, chống dịch đã lùi thời gian tổ chức đại hội đến tháng 5/2020. Trong quá trình tạm dừng đại hội, các chi, đảng bộ cơ sở tập trung rà soát, hoàn thiện các khâu chuẩn bị cho đại hội.

Ngay sau khi giảm giãn cách xã hội, các chi, đảng bộ cơ sở đã bố trí lịch tổ chức đại hội cấp cơ sở đảm bảo theo đúng phương án cắt giảm tối thiểu các nội dung không cần thiết nhưng vẫn đảm bảo các nội dung của đại hội và yêu cầu tiến độ. Đến hết tháng 5/2020, 100% chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức thành công đại hội, hoàn thành sớm hơn 1 tháng theo quy định của Trung ương.

Đối với đại hội điểm cấp huyện, trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo lựa chọn 3 đảng bộ cấp trên cơ sở là Đảng bộ huyện Đầm Hà, Đảng bộ TP Móng Cái và Đảng bộ Than Quảng Ninh để tổ chức đại hội điểm nhằm rút kinh nghiệm trước khi các đảng bộ trực thuộc tỉnh còn lại tiến hành đại hội. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, đến nay tỉnh đã tổ chức thành công 3 đại hội điểm cấp huyện và tương đương.

Qua đánh giá cho thấy, các chi, đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở đã chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung đại hội. Chương trình, kịch bản điều hành đại hội được chuẩn bị công phu, đảm bảo nội dung, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị.

Các văn kiện trình đại hội được cấp ủy chuẩn bị chu đáo, bám sát chỉ đạo và định hướng của Trung ương, của Tỉnh ủy. Công tác nhân sự cấp ủy được chuẩn bị kỹ lưỡng, mở rộng dân chủ, khách quan, tiến hành đầy đủ các bước nghiêm túc, minh bạch, đúng quy trình. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đã tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác bầu cử được thực hiện theo đúng điều lệ đảng và quy chế bầu cử trong Đảng, đặc biệt các đại hội đều bầu trực tiếp bí thư cấp ủy ngay tại đại hội với số phiếu tập trung cao, nhiều đảng bộ đồng chí bí thư cấp ủy đạt 100% phiếu bầu.

Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, biểu dương, ghi  nhận nỗ lực của cấp ủy các cấp trong việc tổ chức thành công các đại hội đảm bảo chất lượng, theo đúng tiến độ tỉnh đề ra.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến hoàn thiện báo cáo tổng kết đại hội đảng các cấp. Trong đó, phải làm rõ đặc điểm tình hình, không khí bước vào đại hội từ tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Đặc biệt là việc tỉnh mạnh dạn thực hiện các giải pháp bứt phá, đổi mới từ việc chỉ đạo mô hình "Dân tin, Đảng cử" trong cùng một ngày đến sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhiều năm liền về tổ chức bộ máy các cấp cũng như việc vào cuộc quyết liệt giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; quyết liệt thực hiện phòng, chống dịch Covid-19... đã làm tăng chỉ số niềm tin vào Đảng, chính quyền của nhân dân. Nhờ đó, các đại hội được tiến hành thuận lợi, thành công, tạo được sự phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong toàn tỉnh.

Trong báo cáo phải đánh giá được những nội dung mới của Chỉ thị 35-CT/TW được tỉnh Quảng Ninh sáng tạo, được cụ thể hóa trong Kế hoạch 308-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đánh giá hiệu quả các mô hình tỉnh Quảng Ninh đi đầu thực hiện mà từ thực tế mang lại như: Mô hình Bí thư cấp ủy là Chủ tịch UBND xã, Bí thư cấp ủy không phải là người địa phương. Cùng với đó, thực hiện đánh giá riêng các nội dung đại hội đảng cấp xã, phường, thị trấn.

Trên cơ sở thành công, hạn chế của các đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần rút ra các bài học về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác chuẩn bị nhân sự, quy trình cách làm theo đúng chỉ đạo của Trung ương; sự chuẩn bị kỹ lưỡng chương trình đại hội; việc thực hiện bầu trực tiếp bí thư tại đại hội.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng nghe và cho ý kiến về báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, những năm qua, Nghị quyết 15 của Tỉnh ủy đã được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Chính quyền các cấp kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền phù hợp với quy định và thực tế tại địa phương. Xây dựng, đưa vào hoạt mô hình trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp xã; đồng thời liên thông giải quyết thủ tục hành chính; rút ngắn thủ tục, thời gian, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức đến thực hiện thủ tục hành chính, phòng ngừa tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính.

Trong 3 năm liên tục, Quảng Ninh dẫn đầu toàn quốc Chỉ số PCI; Chỉ số PAR INDEX. Tỉnh đã quan tâm đầu tư cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo - dạy nghề và sự nghiệp giáo dục, hằng năm dành trên 20% tổng chi ngân sách của địa phương; đổi mới, hoàn thiện chính sách và thu hút được nhân lực chất lượng cao...

Đối với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015- 2020, qua 5 năm cho thấy, kinh tế liên tục tăng trưởng cao và ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt khoảng 11%, đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra, cao hơn so với bình quân chung cả nước.

Chất lượng tăng trưởng được cải thiện đáng kể, quy mô, tiềm lực của nền kinh tế tăng lên rõ rệt, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng bền vững; dịch vụ du lịch ngày càng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”. Thực hiện ba đột phá chiến lược có trọng tâm, trọng điểm, đạt nhiều kết quả quan trọng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Môi trường đầu tư, kinh doanh không ngừng được cải thiện, nằm trong nhóm đứng đầu cả nước; cải cách hành chính có bước đột phá tạo chuyển biến căn bản, thúc đẩy mạnh mẽ có hiệu quả đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, thu hút được nguồn lực ngoài ngân sách lớn cho đầu tư phát triển. Quan tâm phát triển nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động theo định hướng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu đoàn công tác tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp để hoàn thiện báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Nhấn mạnh một số nội dung, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu báo cáo cần làm rõ mối quan hệ 6 trục nội dung cải cách hành chính, trong đó có nhiều nội dung tỉnh Quảng Ninh dành nguồn lực để đầu tư lớn đề án chính quyền điện tử, xây dựng thành phố thông minh...; việc thực hiện tinh gọn bộ máy, thí điểm hợp nhất gắn với cải cách hành chính. Từ đó, khẳng định mạnh mẽ hơn nữa tính hiệu quả của các giải pháp mà tỉnh Quảng Ninh quyết liệt cũng như hiệu quả các mô hình sau đầu tư.

Về phát triển nguồn nhân lực, phải khẳng định Quảng Ninh là tỉnh sớm ban hành Nghị quyết về nội dung này nhưng có nhiều chỉ tiêu chưa đạt như mong đợi. Qua đó, cần phải có giải pháp hiệu quả hơn nữa như chú trọng công tác đào tạo nghề, có cơ chế chính sách giữ chân người lao động...

Về mục tiêu đến năm 2020 trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, báo cáo cần làm rõ hơn những giải pháp tạo bước đột phá trong thu hút nguồn vốn FDI và thu hút công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao, công nghiệp thông minh, thân thiện với môi trường, giá trị gia tăng lớn, quản trị hiện đại, kết nối với chuỗi giá trị toàn cầu, đóng góp vào GRDP và thu ngân sách.

Tác giả bài viết: Thu Chung

Nguồn tin: www.quangninh.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Điện thoại cần biết
Tố giác tội phạm

Văn bản QPPL

22/2019/TT-BTTTT

Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

100/2019/NĐ-CP

Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

19/2019/TT-BTTTT

Thông tư số 19/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

18/2019/TT-BTTTT

Thông tư số 18/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

77/2019/TT-BCA

Thông tư 77/2019/TT-BCA

Thống kê

  • Đang truy cập43
  • Hôm nay3,521
  • Tháng hiện tại41,014
  • Tổng lượt truy cập2,440,786
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây