STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 130/2018/NĐ-CP 27/09/2018 Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
2 28/CT-TTg 18/09/2018 Về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức
3 38/2018/QĐ-TTg 05/09/2018 Sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
4 111/2018/NĐ-CP 31/08/2018 Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương
5 113/2018/NĐ-CP 31/08/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
6 06/VBHN-BCA 23/08/2018 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về đăng ký xe
7 108/2018/NĐ-CP 23/08/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
8 4513/QĐ-BCA-VO3 15/08/2018 Về việc phê duyệt Phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu và đơn giản hoá, cắt giảm điều kiện kinh doanh thuộc trách nhiệm của Bộ Công an
9 1737/BCA-V19 30/07/2018 Hướng dẫn tổng kết 5 năm triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân
10 99/2018/NĐ-CP 12/07/2018 Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
11 28/2018/QĐ-TTg 12/07/2018 Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
12 64/2018/QH14 15/06/2018 Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
13 28/2018/QH14 15/06/2018 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch số 28/2018/QH14 ngày 15/6/2018, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019
14 27/2018/QH14 14/06/2018 Luật Đo đạc và bản đồ số 27/2018/QH14 ngày 14/6/2018, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019
15 26/2018/QH14 14/06/2018 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thể dục, thể thao số 23/2018/QH14 ngày 14/6/2018, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019
16 24/2018/QH14 12/06/2018 Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/6/2018, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019
17 23/2018/QH14 12/06/2018 Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 ngày 12/6/2018, hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019
18 25/2018/QH14 12/06/2018 Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019
19 22/2018/QH14 08/06/2018 Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14 ngày 08/6/2018, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019
20 85/2018/NĐ-CP 30/05/2018 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân
21 80/2018/NĐ-CP 17/05/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấp phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh
22 70/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Quy hoạch việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây